"GIÁO VIÊN SÁNG TẠO TRÊN NỀN TẢNG CNTT 2016"

BÁO CÁO
TRIỂN KHAI CUỘC THI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- Thực hiện Công văn 2432/SGD&ĐT-CNTT ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016;
Để giáo viên nhân viên trong trường MN Tân Hương được nâng cao nhận thức áp dụng công nghệ thông tin trong trường học ngày càng được phát triển hơn nhà trường đã chỉ đạo giáo viên tham gia cuộc thi trên mạng  động viên khuyến khích giáo viên tham gia cuộc thi công nghệ thông tin trên tinh thần tự nguyện. Cụ thể như sau:
- Đăng thông báo và thể lệ cuộc thi lên website trường.nhà trường đã chỉ đạo trực tiếp dến cán bộ giáo viên nhân viên trong trường MN Tân Hương về địa chỉ cuộc thi http://nhagiao.edu.vn/ thời gian tham gia thi từ tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 25/04/2016 nhà trường khuyến khích giáo viên tham gia dự thi.
* Cơ cấu giả thưởng của trường gồm có:
- Giải nhất : trị giá 200.000 đồng  
- Giải nhì: 100,000 đồng  
- Phát động cuộc thi vừa phân công nhiệm vụ vưà động viên khuyến khích để giáo viên tham gia dự thi công nghệ thông tin trường học ngày càng sôi nổi.   
- Nhà  trường chủ động, linh hoạt trong việc phát động và triển khai để động viên được nhiều giáo viên tham gia cuộc thi như: tổ chức phát động cuộc thi trong sinh hoạt chuyên môn, công đoàn nhà trường phân công và giao nhiệm vụ đến từng đồng tham gia cuộc thi; huy động các nguồn lực theo phương thức xã hội hóa để động viên hỗ trợ các giáo viên tham gia dự thi...
- Nhà trường cử cán bộ phụ trách việc triển khai cuộc thi đ/c Dương Thị Thúy số điện thoại 0918130879 để Ban tổ chức liên hệ khi cần trong quá trình diễn ra cuộc thi.
- Trên đây là báo cáo về tổ chức  cuộc thigiáo viên sáng tạo trên nền tảng  công nghệ thông tin năm 2016
       Nơi nhận:                                            
     - Như trên;
- Lãnh đạo, chuyên viên phòng;
     - Lưu: VT                                                   
 
                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thị Oanh
 

Tin Mới từ PGD
VB Mới từ PGD
Lịch Vạn Niên
Thống Kê Truy Cập
Đang online: 5
Hôm nay: 2
Hôm qua: 4
Tháng này: 3,740
Tất cả: 40,154
Liên kết website